Træningstider Badminton

TRÆNINGSTIDER BADMINTON 2018/2019
Årgang Træningstider Træner
Ungdom Onsdag 18:00 – 19:00 Claus Wenneberg, Peter Wenneberg,
Andreas Wenneberg og Jeppe Wenneberg
Senior Onsdag 19:00 – 20:00 Cheminova
Onsdag 20:00 – 22:00 Claus Wenneberg, Peter Wenneberg